11 jun 2018

Ny avtale om parkeringskontroll inngått med UNIPARK AS fom 11. juni 2018

Det er maks 30 min ved synlig av- og pålessing. Veien må til enhver tid holdes fri slik at utrykningskjøretøy kan komme forbi. Avtalen innebærer ingen endring fra tidligere regler om parkering i indre gårdsrom.

UNIPARK AS ble valgt ut i fra både prishensyn og forventet kvalitet. 

Se mer info i vårt vedtatte Garasje - og parkeringsreglement i Ringnes Park Vest Sameie (s.6)

www.herborvi.no/documents/5917/5917_HR_Ringnes_Park_Vest_Sameie.pdf

Med vennlig hilsen 

Styret Ringnes Park Vest Sameie