28 sep 2021

Ny avtale for bredbåndstjenester

Ringnes Park Vest har inngått en ny 3-års avtale for leveranse av bredbånd. Den nye avtalen inneholder en ren fiberleveranse inngått med OBOS Open Net.

Alle leiligheter vil få en hastighet opp mot 1000/1000 Mbit/s. Prisen er 169 kr/ mån. og blir inkludert i fellesutgiftene.

Installasjon i fellesarealer er påbegynt. I forbindelse med arbeidet kan det være behov for leverandør å få tilgang til enkelte boder.

Fremdriftsplan med dato vil bli sendt ut i god tid før installasjon i hver leilighet. Arbeidet forventes ferdigstilt i alle leiligheter i desember/ januar 2021/2022.

TV-tjenester inngår ikke i den nye avtalen og hver enkelt beboer må derfor inngå egen avtale for dette.

Alle seksjonseiere vil i løpet av kort tid motta en SMS fra OBOS Open Net med link til en infoside med mer informasjon om installasjon, TV- tjenester m.m.

Telenor vil komme med informasjon om retur m.m av deres utstyr. Private avtaler med Telenor avsluttes automatisk når ny leverandør aktiveres.
 

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie