16 mar 2020

NB: Årsmøte blir gjennomføres digitalt

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, gjennomfører Ringnes Park Vest Sameie årets ordinære årsmøte digitalt.

OBOS utvikler en løsning som vil gjøre det mulig med digitale årsmøter, og vi håper å få avhold møte som planlagt mandag 27. april. Vi kommer tilbake med informasjon om gjennomføringen av dette.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden ellers er i, mener vi dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren.

Sakene til behandling begrenses til de lovpålagte; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker utsattes til senere møter. De som har meldt inn saker innen fristen 15. februar, vil få en egen e-post om at innmeldt sak vil bli behandlet på et senere møte så raskt det lar seg gjøre

Se egen nyhet om Vibbo som er styrets NYE foretrukne informasjon- og nyhetskanal, www.vibbo.no

Dagens hjemmeside vil sakte, men sikkert fases ut og avsluttes. I en overgangsperiode kan dere derfor oppleve å motta samme informasjon via flere informasjonskanaler.

Med vennlig hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie