6 okt 2018

Mistet /Funnet nøkler i Ringnes Park Vest Samie

Ved henvendelse om dette til styret, blir info lagt ut på vår facebookside! Se Sameiet Ringnes Park Vest @ringnesparkvestsameie

 

Sameiet Ringnes Park Vest

@ringnesparkvestsameie

 

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie