14 nov 2021

Minner om den enkelte seksjonseiers ansvar for vedlikehold av sluk på egen takterrasse!

Manglende vedlikehold på disse kan medføre svært kostbare vannlekkasjer både for den enkelte og for felleskapet.

Den enkelte seksjonseier skal holde sin Seksjon, inkludert hoveddel og tilleggsdeler, forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne.

Den utvendige vedlikeholdsplikten (for tilleggsdel som er uteareal) innebærer at det seksjonseiere med tilhørende takterrasser som har ansvar for å vedlikeholde sluk som går ut fra disse arealene.

Disse slukene kan i noen tilfeller være skjult under terrassebord. Dette fritar likevel ikke den enkelte fra ansvaret for vedlikehold.

 

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie