18 feb 2020

Mangler TV og Internett i hele RPV syd

TM 10, 12, 14,16, Sannergata 6E, TG 21 og 23.

Det er også rapportert manglende strøm på en eller flere porttelelefoner. 

Telenor og ISS er på saken.

Mvh 
Styret Ringnes Park Vest Sameie