16 jun 2021

Manglende varmtvann i de nordlige delene av Ringnes Park Vest i morgen 17. juni

Den nordlige delen av sameiet vårt (nord for vannspeilet), vil i tidsrommet fra kl. 10:00-ca. 14:00 være uten varmtvann.

Det har oppstått en lekkasje på pumpen som driver varmtvannsirkulasjon (varmt tappevann). Ny pumpe blir installerer i morgen. Ifbm denne monteringen er det nødvendig med noe ombygging/tilpasning på rørene.

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie