4 feb 2020

Manglende varmtvann!

Det har kommet flere henvendelser om manglende varmtvann i Toftes gate 17.

VAV opplyser at de ikke har stengt av varmtvannet i denne delen av byen - da ville i så fall alt vann være stengt. 

Alt virker som det i skal i tekniskrom. 

Det kan være et defekt blandebatteri i en av leilighet, eller en rørlegger som har rotet det litt til.  

Mangler du varmtvann, ta kontakt med ISS så tidlig som mulig i arbeidstid tirsdag 4.februar.Rørlegger vil sammen med ISS forsøke å feilsøke. 

Fint om du også sender en e-post til styret. Den bør innholdet adresse, leilighet og hvem en kan kontaktes 

Mvh 
Styret Ringnes Park Vest Sameie