30 nov 2018

Lørdagsjobbing!

«Winter Is Coming»

I forbindelse med oppgradering av grøntarealer, har styret gitt tillatelse til at det i morgen lørdag 1.desember vil pågå arbeide. 

Dette for at de forhåpentligvis skal bli ferdige før Kong Vinter tar over for sesongen. 


Mvh 

Styret 

Ringnes Park Vest Sameie