30 nov 2018

Hvilken trefarge på benkene synes DU vi skal velge hos oss på den «nye» plenen?

Den litt lysere eller den mørkere trefargen?

Sende oss gjerne en e-post i løpet av i dagen i dag: styret@ringnesparkvest.no

Ps. se bort ifra de gule beina.

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie