24 nov 2021

Høye strømpriser gir også dyr fjernvarme!

Fakturaen fra Fortum Oslo Varme AS til Ringnes Park Vest Sameie er sammenlignet med oktober 2020 alene mer enn kr. 300.000 høyere enn samme periode i fjor. Og vinteren er enda lang.

Alle har trolig fått med seg at strømprisen er høy i høst. Men alle er kanskje ikke klar over at også fjernvarmeprisen stiger tilsvarende. Selv om fjernvarme ofte kommer fra avfallsforbrenning eller spillvarme, følger den nemlig strømprisen.

Hvis vi alle reduserer varme- og varmtvannsforbruket sitt noe, vil konsekvensen av prisstigningen bli mindre for sameiet. Vi gjør derfor lurt i å se på vårt private forbruk.

Sparetips:

  • Vurder å senke innetemperaturen til 18-21 °C

  • Senk temperaturen når du er borte

  • Ikke dekk til radiatoren

  • Det kan være lurt å lufte med vindu eller dør raskt og effektivt istedenfor å lufte med mindre åpning over lengre tid

  • Spar på varmtvannet

Med hilsen
Styret Ringens Park Vest Sameie