28 mai 2021

Grøntarealer utenfor Thorvald Meyersgate 4 settes i stand

Styret har kommet til enighet med nabosameiet som eier dette området.

Jord løsnese på hele området og det tilføres 3m3 vekstjord. Det er bestilt planting av en vintergrønnhekk på to sider (mot innkjørsel og gangsti) rundt plenen ved buegangen. Plenarealet legges så med ferdigplen. Eksisterende storgatestein som omrammer plassen rettes, og det legges ut en stor rundstein på hjørnet for å redusere sannsynligheten for påkjørsel.

Med hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie