25 jun 2021

Grøntarealer utenfor Thorvald Meyersgate 4

Vi ber alle om å unngå å tråkke gjennom plantefeltet også etter at sperrebåndet er fjernet slik at vi holder området fint.

Plenaralet er utbedret ved at jord er løsnet på hele området og tilført 3m3 vekstjord. Det er planet en vintergrønn hekk av typen Tazus, barlin, på siden mot barnehagen og ned mot inngangen ved portalen. Plenaraler er lagt med ferdigplen.

Eksisterende storgatestein som omrammer plassen rettes og det legges ut en stor rundstein på hjørnet for å redusere sannsynligheten for påkjørsel.

Med vennlig hilsen S
tyret Ringnes Park Vest Sameie