12 mar 2020

Forebyggende tiltak I RPV

Sameiet har igangsatt forebyggende tiltak gjennom ekstra vask av dørhåndtak, instrumentpanel i heiser m.m. Vi anbefaler også beboere å holde avstand til hverandre og bruke trapper i stedet for heis hvis mulig.

I forbindelse med den pågående virussituasjonen minner vi om Folkhelseinsituttets smitteforebyggende tiltak mot influensa: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Med vennlig hilsen 

Styret Ringnes Park Vest Sameie