14 jul 2020

Fettavskiller i garasje nord

Det har dessverre vært tre lekkasjer fra denne i løpet av kort tid. Styret har vært i tett kontakt med næringsseksjonen som har ansvaret for denne.

De har kontaktet to ulike firmaer for å finne ut hva som nå har skjedd, da de ved forrige episode fik byttet ut nesten alle innvendige deler til en god del penger.

Styret har bedt om å få innsyn i både rapportere og serviceavtaler på fettavskilleren da dette er særdeles uheldig at skjer.

Styret mener også at det ikke er greit at det går over et døgn fra denne rett og slett kvalmende lekkasjen til det blir rengjort.

Vi håper på en snarlig tilbakemelding på at forhold er rettet slik at vi unngår dette igjen. 

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie