23 jul 2021

Festbråk - Akutte situasjoner

Nødnummer i Norge Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Nødnummer for døve 1412

NB: Brannalarm i sameiet er direkte koblet mot brannvesenet. - Ved falsk alarm ring 110 og informer om dette, slik at utrykning kan bli nedtonet Se mer info....

· Husbråk / Festbråk (Securitas): 22971070 (betjent hele døgnet)

Beboere kan ta kontakt med bomiljøvaktas vakttelefon direkte.

Det er ønskelig at en i tillegg sender en e-post til styret om hendelsen. Opplysninger - i tillegg til vekterrapporten - danner grunnlaget for evt. styrebehandling. Henvendelser av slik art blir behandlet konfidensielt.

· Vaktmester (ISS): 815 555 85 (betjent hele døgnet)

Forhold som IKKE er akutte må meldes inn på virkedager i kontortid. Gjelder det heisstans, se vår vedtatte heisinstruks før du ringer ISS.

· Oppølging av styret: styret@ringnesparkvest.no Send gjerne alltid en e-post til styret om du observerer noe feil, mistenkelig eller ubehagelig i våre fellesarealer, slik at vi i etterkant kan følge opp på en best mulig måte. Prøv å lokalisere problemet og send oss gjerne bilder.

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie