30 des 2021

Elektronisk kommunikasjon med eierne i Ringnes Park Vest Sameie - fra samtykke til reservasjon

01. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne.

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.

Det er Styret som avgjør hvordan informasjon og meldinger skal sendes til eierne. 

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i våre systemer, vil alle eiere registreres som de kan motta elektronisk kommunikasjon inntil du eventuelt reserverer seg mot dette, eller har reservert deg tidligere.

Hva vil dette si for meg som eier?

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette.

I samsvar med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven og vedtak på årsmøte 31. mai 2021 i Ringnes Park Vest Sameie har styret besluttet at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette.

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no  Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Endringen skjer fra 1. januar 2022. Vi gjør også oppmerksom på at hjemmesiden vår fases ut. VIBBO.no er styrets  hovedinformasjon- og nyhetskanal; https://vibbo.no/ringnes-park-vest

Følg oss gjerne også med på vår Facebook side; www.facebook.com/ringnesparkvestsameie

Med vennlig hilsen
Styret i Ringnes Park Vest Sameie