Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 21 jan 2014

Brannsikkerhet

Styret minner om at det ikke er tillatt å plassere brennbart materiale eller objekter som kan hindre rømming i gang-områder, trapper eller avsatser.

Ganger som fører inn til leiligheter er en del av fellesarealet i en bygning.

Branndørene skal alltid være lukket, da disse har en viktig funksjon for å hindre røykspredning ut i trappeløpet ved en brann.

Mvh

Styret RPV