16 feb 2020

Det har vært brann i søppelskur ved Toftes gate 15

Det var mye flammer og røyk, men brannen hadde ikke spredd seg, og ingen beboere ble evakuert. Skuret er ikke helt nedbrent, da OBRE fikk slukket brannen raskt.

Oslo-politiet opplyser at det ikke er konkludert om årsakssammenheng, men det er opprettet sak på forholdet. 

Styret vil melde inn saken til vårt forsikringsselskap. 

Vi vil i morgen- mandag 17. februar - forsøke å få på plass en midlertidig løsning for søppel-håndtering i denne oppgangen. 

Les mer om saken i Sagene Avis..

http://sageneavis.yno/nyheter/brann-og-redningsetaten-brann-i-et-soppelskur/19.2745?fbclid=IwAR2LnU_VK-hZ6Y_kacDPsnjFgcTq241qvFSxjqDKP2s42QCvCEoopt80KsY

Med hilsen 
Styret Ringnes Park Vest Sameie