1 jul 2019

Det har i dag vært gjennomført befaring med ISS, rørelegger Solutec AS, og Recover Nordic på vegne av Trygg forsikringsselskap

Brann- og redningsetaten og Aktiv Rørinspeksjonen har fått fjernet de store vannmassene etter lekkasjene. Alle kjente lekkasjer er nå stoppet og heiser kontrollert. Det gjenstår fortsatt arbeid med heisen i Sannergata 6E. Schindler forsetter arbeidet med denne i morgen tirsdag 02. juli.

Recover Nordic starter skadesanering i morgen. En skulle gjerne ha sett at dette hadde blitt gjort øyeblikkelig, men det har verst stor pågang på forsikringsselskapene og deres samarbeidsparter etter onsdagens ekstremvær.

Når det gjelder eventuelle skader på løsøre i egen bod skal eget forsikringsselskap kontaktes. 

Vi minner igjen om at det er viktig å kontakte ISS vakttelefon 815 55 585 direkte ved alvorlige hendelser som en vannlekkasje. Vakttelefonen er bemannet hele døgnet og de kan rykke ut på kort varsel.

 

Mer info kommer senere.  

 

Se video fra en som valgte å ta en svømmetur utfor Pizzaen i Toftegate;

 

Mvh
Styret Ringens Park Vest Sameie

 

https://www.facebook.com/dagbladet/videos/496338137773646/