18 sep 2019

Det er betydelig lekkasje ned til næringslokalene

I en feilsøkingsfase har det over tid stått noen plastkjegler rundt stolper og nedløpsrør ved innganger til Thorvald Meyers gate 16. Lekkasjen har tiltatt en del i det siste og noe mer omfattende må gjøres.

Videre arbeid vil i første omgang omfatter oppgraving foran to av inngangene, Thorvald Meyers gate 16E og 16F.

Ut fra hva man ser når det graves opp vil det kunne være aktuelt å utvide område for lekkasjesøkingen.

Arbeidet starter fredag 20.09.2019 og vil kunne pågå noe fremover til man forhåpentligvis finner årsaken.

Det vil kunne bli noe støy mens arbeidet pågår, men vi er lovet at de skal gjøre sitt beste for at dette blir til minst mulig sjenanse.

Det vil bli lagt plater over oppgraving til de berørte leiligheter for tilgang.

 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men lekkasjen er av en størrelse så noe måtte gjøres nå.

Skansen entreprenør as vil utføre jobben i samarbeide med ISS.

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie