5 mai 2019

Containere 

Tirsdag 4. juni settes det ut to containere i indre gårdsrom som vi beboere kan benytte til å kaste forskjellig avfall.

Containere vil i utgangspunktet stå i 7 dager. Dersom en ser at det er behov vil vi forlenge perioden noen ekstra dager.

Vi håper flest mulig benytter anledningen til å kvitte seg med ting – også i bodområdene. Det er også fint om en kan fjerne ting som ligger på toppen av den enkelte bod.

Vennligst ikke sett noe på utsiden av containeren. Det er avtalt at de skal erstattet med nye dersom de fylles opp.

Små el-apparater kan kastes i egne EE-bur.

Vi ber den enkelte respekter at det er små el- apparatet en kan kaste fra seg. Det er ikke anledning til å sette fra seg store hvitevarer el. utfor el-buret. 

Nærmeste miljøstasjon ligger i Sofienbergparken og farlig avfall må kildesorteres på vanlig måte: Maling, plantevernmidler, lyspærer, lysstoffrør, rengjøringsmidler, bilprodukter, løsemidler, spraybokser mm. ; se Renovasjonetaten.no for nærmere info.

GJENBRUK OG KILDESORTERING = MILJØ- OG ØKONOMISK GEVINST

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie