4 mai 2020

Container i RPV har våren 2020 blitt utsatt grunnet Covid-19. Vi planlegger nå å sette ut container, og dato for dette vil komme i løpet av kort tid.

De vil ikke stå «over helgen», og vil bli satt ut i et kortere tidsrom enn tidligere, for å forsøke minimalisere bråk og uro med besøkende.

Det å hensette møbler og annet rundt omkring i sameiet er ikke tillatt. Vi som bor i sameiet, har selv ansvaret for å levere ting vi skal kaste i de ulike gjenbruksstasjonene. Container er kun ment som et supplement.

Sofienbergparken er "vår" gjenbruksstasjon. De har åpent på alle virkedager fra kl. 08. Mandag og onsdag har de åpent til kl.15 - tirsdag og torsdag til kl. 20.

 

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/sofienbergparken-minigjenbruksstasjon/

 

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune

@kildesorteringioslo

Med vennlig hilsen
Styret Ringnes Park Vest Sameie