14 jan 2020

Brannalarm i Thorvald Meyers gate  

Brann- og redningsetaten (OBRE) har gjentatte ganger de siste dagene rykket ut til en adresse i Ringens Park Vest Sameie. De har ikke funnet årsaken til at brannalarmen har gått, men konstanter at det ikke har vært noe form for brann eller røykutvikling.

Det er nødvendig å komme inn i seksjonen hvor alarmen har gått for å avdekke om det er feil ved utstyr. Styret har nå fått kontakt med både eier av seksjonene og leietager.

Vi oppfordrer alle eiere til å sørge for å ha oppdatert kontaktinfo til seg selv og evt. leietagere, se også våre vedtatte husordensregler; http://web1.herborvi.no/docs/253572/download/5917%20Ringnes%20Park%20Vest%20Sameie.pdf «Melding om eier-, eller leietagerskifte skal meldes til Styret på e-post styret @ringnesparkvest.no»

Vi benytter også anledningen til å be beboere om å melde ifra til styret eller vaktmester dersom brannalarm utløses i sin enhet.

Mvh

Marianne Husum
Styreleder Ringnes Park Vest Sameie