28 jan 2019

Brann og andre akutte situasjoner

Nødnummer i Norge Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Nødnummer for døve 1412 NB: Brannalarm i sameiet er direkte koblet mot brannvesenet. - Ved falsk alarm ring 110 og informer om dette, slik at utrykning kan bli nedtonet Se mer info....

Ved brann/ulykke

Alle hendelser er forskjellige og det er vanskelig å ha regler som kan følges konsekvent. Bruk sunn fornuft og prøv å holde hodet kaldt, selv om situasjonen er stressende.

Varsle

1.Varsle personer som kan bli berørt av ulykken, f.eks ved å utløse brannalarm

2.Varsle redningsmannskaper ved å ringe 110

3.Oppgi adresse først

4.Hva har skjedd

5.Hvem du er og andre opplysninger du har om ulykken

Redde

6.Få folk i sikkerhet

Slokke

7.Forsøk å slokke

8.Om brannen fortsetter å utvikle seg, steng dører og vinduer.

Aldri flykt gjennom røyk!

9. Situasjonen må analyseres i enhver evakueringsprosess. Er trapperommet fylt med røyk skal den ikke brukes. Da er det tryggere å bli i boenheten som er en egen branncelle.

E-post:

- styret@ringnesparkvest.no

- Vaktmester (ISS): 815 555 85

- Heisstans (ISS): 815 555 85

- Husbråk (Securitas): 22971070

- Nøkkelbestilling/Ringetablå: anda.blay@obos.no

Se under generell info for:

Sameiets skadeforsikring

Husdyrhold

Rengjøringstidspunkt

Kameraovervåking

Varsling av garasjerenhold, testing av brannalarm ol.

Avfallshåndtering

Husdyr

Husordensregler

TV/Bredbånd

m.m.