29 nov 2018

Bommen inn til indre gårdsrom har i den senere tid vært ustabil!

En mener nå at feilen er funnet. Nytt modem blir installert på mandag

Vi ber alle om å respetktere vedtatte regler for bilkjøring i indre gårdsrom selv om bommen står åpen i helgen. Vi ønsker et trygt og godt bomiljø i indre gårdsrom med minst mulig biltrafikk, se eget reglemet i husordensreglene våre, bla.; 

"Alminnelig parkering av motorkjøretøy og eventuelt tilhenger til motorkjøretøy er ikke tillat i indre-gårdsrom. Det er kun tillatt i forbindelse med arbeid/flytting med nødvendig av- og pålessing i MAX 30 minutter."

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie