Endret: 31 mai 2018     Opprettet: 1 okt 2015

Bomløsninger og kjøring i bakgård.

Manuell bom ved Ringnes Bryggeri i nord (kjøres gjennom murporten) kan av beboere benyttes i forbindelse med flytting eller lignede. Bommen låses opp med nøkkel (som også brukes for å låse opp strømskapet) og bommen må være lukket for at nøkkelen kan tas ut. Jernia Ringnes Park selger denne nøkkelen.

Ringnes Park Vest sameie har også en elektrisk bom ved hovedinnkjørselen fra Thorvald Meyers gate 8-10. Denne bommen kan benyttes når større laste- og flyttebiler ikke kan kjøres gjennom murporten ved Ringnes Bryggeri.

Dersom det er ønskelig å benytte bommen, så kan Olav kontaktes per e-post: hansolavvelle(at)hotmail.com

Henvendelsen må fremmes minst 2-3 virkedager i forkant av det aktuelle tidspunktet bommen skal benyttes, og henvendelsen må inneholde vedkommendes navn, telefonnummer og adresse.

Ved ferieavvikling eller manglende svar fra Olav, kan en kontakte Tommy Berg på per e-post:Tommy.Berg(at)no.issworld.co (ferie 04.06 - 25.06) , eller Simen Stenseth på e-post: simen.stenseth(at)iss.no

Det presiseres at kun kjøreveier skal benyttes og at akseltrykksbegrensning er 6 tonn.

Det skal utvises forsiktighet ved kjøring i bakgård. Ved flytting skal vegger, gulv, fliser, dør, heis etc. ikke skades. Heisen skal ikke reserves, men også kunne benyttes av øvrige beboere.

Hvis du er på flyttefot og/eller trenger å kvitte deg med møbler, klær, byggavfall eller annet, så finner du flere nyttige gjenbrukstips her: http://ringnesparkvest.no/5917/hvordan-kvitte-seg-med-avfall-som-ikke-er-husholdningsavfall

Mvh
Styret Ringesn Park Vest Sameie