1 feb 2021

Avtale om rabatt på bytte av vifte over ovnen inngått!

Er viften din kaputt eller trekker dårlig? Viftene begynner nå å bli noen år, og om den gir «lyd» fra seg og /eller trekker dårlig, kan det være at det er nødvendig å bytte den.

Bærum Blikk og Ventilasjon som opprinnelige installerte viftene i våre seksjoner, tilbyr nå 15% rabatt på Flexit sine produkter i henhold til gjeldene prisliste. Når det gjelder montering kan de enten tilby fastpris eller utføre basert på medgått tid avhengig av hva den enkelte kunde måtte ønske.

Ta kontakt med Dag Einar Østensen på e-post dag@bbv.no

Sett gjerne styret på kopi, da vi vil forsøke å forhandle frem en større rabatt hvis flere bestiller samtidig.

Vi minner om at vedlikehold i boligen er den enkelte beboers ansvar, og styret minner viktigheten av vedlikeholdet.

Vi ser at det dessverre ofte er mange som slurver / aldri utføret vedlikeholdet av viften over oven. Et slikt manglende vedlikehold vil øker brannrisiko for oss alle, utløse unødvendige brannalarmer - som medfører både bry og kostander, og i tillegg vil en ovnsvifte som ikke er rengjort være mye mindre effektiv. Det igjen vil påvirke dine naboer. Kostbart kan det også bli.

Ovnsviften og filteret må rengjøres jevnlig.

Her er et bilde av en vifte som ikke hadde blitt rengjort på 5 år – den var rett og slett groteske møkkede både innvendig og utvending. På bildet er 90% av skiten allerede fjernet.

En finner gjerne info om fremgangsmåten på hvordan en utfører vask på utsiden av viften. De fleste har 4 skuer en må skru løs.

NB: Det er viktig at en følger bruks anvisning, bla må en bruke et ikke vannbasert fettløsende middel. Vann vil kunne ødelegge viften. En liten børste er gjerne ok å bruke.

Hvor ofte du bør vaske vifte og filteret avhenger av bruken. Noen lager mye mat som produserer stekos, mens andre lager lite.

En anbefaler også å starte vifta to-tre minutter før man skal steke eller koke. Da får man et undertrykk i kokeområdet, og man er sikret at luftstrømmen går mot viften og ut av kjøkkenet, i stedet for at den spres mot tilstøtende rom.

Hver seksjon fikk ved 1. gangs overtagelse utlevert en FDV i enten skriftlig eller digital form. Der finner en informasjon om diverse vedlikehold av den enkelte seksjon.

Mvh
Styret Ringnes Park Vest Sameie