Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 29 apr 2015

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS starter arbeidene med uteområdet rundt Ringnes Villa og Ringnes Øvr

Arbeidene som skal utføres er forholdsvis omfattende, og vil dessverre i nokså stor grad berøre hele byggetomten til prosjektet.

Den 04.05.15 starter vi med graving og planering ved Festsalen og Ringnes Villa (øst på tomten), og vil arbeide oss vestover. Arbeidene mot øst er tenkt å ta 2- 3 uker, og alle gravearbeider vil mest sannsynlig være ferdigstilt til fellesferien.

Dessverre for våre naboer og beboere i de omkringliggende områdene vil disse arbeidene minske fremkommeligheten betraktelig frem mot sommeren. Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS vil etter beste evne forsøke å legge til rette for gode gang- og kjøremuligheter, men noen områder vil dessverre kunne bli utilgjengelige for en kort periode.

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS beklager de ulemper dette kan medføre for våre naboer.

Mvh

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS

Gunnar Schjelderups vei 9, 0485 Oslo

www.wke.no