Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 15 feb 2016

Vi minner om at klager og spørsmål til styret må sendes som før til styret på e-post.

E-postadresse: styret(at)ringnesparkvest.no

Ved henvendelser til styret er det fint om du oppgir navn, adresse, leilighet, telefonnummer og helst også seksjonsnummer (står på bla. på husleieinnbetalingsblankettene). I tillegg om du er eier eller leietager.

E-post blir lest daglig.

Hjemmesiden er sameiets hovedinformasjonskanal og betjenes av sameiets styre. Imidlertid kan alle benytte seg av egenadministrasjon for utleie, leie og kjøp av garasjeplasser, se nærmere for vilkår.

Hjemmeside: http://www.ringnesparkvest.no

Du kan også abonnere gratis på nyheter fra hjemmesiden.

Her følger en enkelt oppskrift:

Abonner gratis på nyheter fra RPV - gå til https://blogtrottr.com

Skriv inn http://www.ringnesparkvest.no/rss.xml (evt. uten rss.xm), din e-post adresse og trykk på «Feed Me»

Abonnementet må dessverre fornyes med jevne mellomrom

Du kan også følge med på facebook:

Facebook: https://www.facebook.com/ringnesparkvestsameie

Dette er en informasjonsside fra styret i sameiet. I tillegg til info som blir lagt ut på hjemmesiden kan det bli lagt bilder mm.

Spørsmål og klager vil ikke bli besvart på facebook.

Med vennlig hilsen

Styret RPV