Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 23 mai 2015

Varsling om midlertidig stengning av oppvarming og varmt tappevann

Drifts- og feilmeldinger

Hafslund Varme arbeider kontinuerlig for å forbedre sikkerheten og leveringssikkerheten i fjernvarmenettet i Oslo. På bakgrunn av to lekkasjer i fjernvarmenettet det siste året er det besluttet å fjerne ca. 100 ventiler fra fjernvarmesystemet i Oslo sentrum innen 1. juli i år. Dette arbeidet videreføres etter 1. august. Innen utgangen av 2016 skal hele primærnettet til Hafslund Varme være inspisert.

Når vi skal fjerne lufteventilen i nærheten av deg er det dessverre nødvendig å stenge av leveransen av fjernvarme i nærområde i noen timer mens arbeidet pågår.

Hafslund Varme bestreber å gjennomføre arbeidet på tidspunkter som medfører minimal belastning for deg som kunde. De fleste arbeidene vil derfor bli gjennomført om natten når færrest mulig vil merke fraværet av oppvarming og varmt vann.

Dersom du som kunde blir berørt av dette arbeidet vil følgende skje:

Privatkunde

Som privatkunde vil du motta en SMS to uker før Hafslund Varme gjennomfører tiltaket som berører deg. To dager før gjennomføringen vil du motta en påminnelse om hvilken natt fjernvarmeleveransen blir borte for deg og din husholdning.

Næringsbygg

To uker før gjennomføringen av tiltaket vil deres kontaktperson motta en henvendelse fra Hafslund Varmes kundesenter vedrørende hendelsen. Vi ber deres kontaktperson gjennomføre den interne varslingen.

Når og hvor vil vi gjennomføre tiltak

Uke: Hvor:

21 Indre Oslo vest

22 Aker Brygge

23 Indre Oslo sentrum

24 Grønland / indre Oslo øst

25 Kvadraturen / indre Oslo sentrum