Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 1 apr 2016

Vårfeiing og rengjøring av sandfang vil blir utført i RPV mandag 4.april og tirsdag 5. april

Mandag kl. 0900 vil en starte vårfeiingen inne på område til sameie og så fortsette på område til Bryggeriet og i barnehagen og på ettermiddag/kveld.

Rengjøring av sandfang vil bli utført tirsdag kl. 0900.

Mvh

Styret