Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 21 mar 2015

Vannlekkasjer i bodområder etter brann i Ringen Kino

Som følge av lekkasjer etter brann i Ringen Kino er mange av bodene i Sannegata 6 blitt berørt.

Den enkelte beboer bør sjekke en eventuell vannlekkasje i sin egen

bod. I tilfelle av vannskade, må en rapportere skaden til sitt eget

forsikringsselskap

Styret anmoder alle rydder opp så rastk som mulig.

Det blir et problem om mange pappesker står på gulv, blitt våte og trekker til seg store mengder fuktighet, som gjør at eskene forvandles til en grøtlignende, illeluktende fuktig masse.

Styret minner derfor også om at det er forbud i RPV å sette pappesker direkte på gulv. Disse må settes i hyllestativ etc, evt bruk tette plastbokser på gulv!

Mvh

Styret