Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 15 mar 2015

Valgkomiteen i RPV

Kunne du tenke deg verv i valgkomiteen, send en e-post til eldinhas(at)yahoo.no og carolinehauge(at)hotmail.no så blir du kontaktet av valgkomiteen ved første anledning.

Som medlem av valgkomiteen i boligselskapet innehar du et viktig verv. Ved å få tak i de riktige kandidatene til styret, legger valgkomiteen grunnlaget for god styring og positiv utvikling av boligselskapets felles verdier.

Valgkomiteen er i gang med rekruttering av nye styremedlemmer og det er flere kandidater som har meldt sin interesse og kan være aktuelle som styremedlemmer. Prosessen rundt valgkomiteens innstilling er i gang men er ikke avsluttet per dagens dato.

Innstillingen vil bli presentert skriftlig for sittende styret og sameiere via hjemmeside innen sameiermøte, samt være tilgjengelig som vedlegg i sameiermøte.

Hilsen, Valgkomiteen