Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 21 aug 2015

Vaktmestertjenesten i Ringnes Park Vest

På grunn av ferieavvikling og sykdom hos sameiets leverandør av vaktmestertjeneste har det dessverre den siste tiden ikke vært utført vaktmestertjeneste på en tilfredsstillende måte.

Førstkommende mandag begynner en vikar som skal utføre vaktmestertjenesten for sameiet.

Vi beklager ulempene dette har medført.

Mvh

Styret