Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 2 apr 2015

Uvedkommende i garasjene syd - Vi anmoder alle om å være spesielt OBS i påske-dagene.

Tyver har brutt opp flere dører og utført hærværk i garsje syd. Securitas fikk stoppet tyveri raidet, men vi ber alle sjekke egne ting i både garasje og bod.

Styret vil anmelde forholdet da en kan forvente at bildefunn kan benyttes som bevis.

Det er satt inn ekstra sveipeinspeksjonene fra Securitas.

Vær på vakt mot mistenkelige/ukjente personer. Ikke slipp fremmede mennesker inn i våre oppganger eller fellesarealer.

Ring vår døgnbemannede bomiljøvekterens hvis du observerer uønkset opphold av personer I fellesarealene.: TELEFON: 22 97 10 70

Det er ikke anbefalt å oppbevare poser/bagger el. i bilen - selv om de ikke inneholder verdisaker. De kan «friste» en tyv til å bryte seg.

Send gjerne også en e-post til styret: styret(at)ringnesparkvest.no slik at vi kan gjennomgå kameraovervåkingen for å se om det foreligger bildebevis. Det er fint om en kan angi hvor det skjedde og også mest mulig nøyaktig tidspunkt for hendelsen.

Skriv også alltid navn, adresse og tlf. en evt. kan kontaktes på.

Den enkelte som blir utsatt for tyveri må melde ifra til politiet og eget forsikringsselskap.

Legg gjerne ved anmeldelse nummeret og annen info når du sender e-post til styret slik at vi kan sende over evt bildebevis fra kameraovervåkingen til politet.

Vi som bor i RPV kan alle være med på å bidra til å gjøre vårt boligsameie til et trygt og godt sted å bo. Det er ingen "normal" vektertjeneste som kan måle seg med “tilstedeværelsen” til 1500-1800 mennesker. Vi bor her – og noen er til enhver tid tilstede - døgnet rundt!

Ved akutte henvendelser skal ISS, Securitas, Oslo Brannvesen, Politi og Ambulanse kontaktes. Se egen beredskapsplan på hjemmesiden / opplsagstavler i hver oppgang.

Mvh

Styret