Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 18 des 2013

Utbedring fellesarealer - gjenværende arbeider

Styret er i ferd med å komme i mål med prosessen rundt å få utbygger og entreprenøren NCC (tidligere OKK) til å utbedre de gjenværende manglene ved fellesarealer i sameiet. De punktene som sto igjen etter sommeren 2013 var enkelte lekkasjepunkter i garasjekjelleren, støy fra radiatorer og dårlig effekt på enkelte av disse, utbedring og godkjenning av gassanlegget slik at dette kan tas i bruk, samt spørsmål om tillatt akseltrykk for kjøring i atriet.
 
Radiatoranlegget er utbedret. Videre oppfølgning av dette skjer i forbindelse med vanlig drift og vedlikehold. Styret er i dialog med ulike rørleggerfirmaer med den hensikt å få  etablert en serviceavtale for årlig justering av radiatorventiler. 

Utbygger og NCC er godt i gang med utbedring av lekkasjene i garasjekjelleren, og vil utbedre de siste punktene våren 2014. 

Utbedringen av gassanlegget er også i ferd med å bli ferdigstilt, og styret håper at sluttkontroll og godkjenning kan skje rett over nyttår. 

Utbygger og NCC har fremlagt dokumentasjon på at betongdekkene i atriet er prosjektert og utført slik at de skal tåle at brannvesenets stigebiler kan kjøre og stilles opp på dem i tilfelle brann. Skiltingen om maks tillatt akseltrykk  6 tonn vil derfor bli fjernet, men det vil fortsatt ikke være mulig for andre enn offentlig etater å kjøre inn med tunge kjøretøy. Enkelte områder, som gang- og sykkelveier, vil være sperret for all motorvogn ferdsel.
 
Prosessen opp mot utbygger og NCC har vært god, og de aller fleste forholdene er altså nå i orden eller vil komme i orden i løpet av kort tid. Styret anser det derfor ikke nødvendig å ta ut forliksklage mot utbygger og/eller NCC med krav om utbedring av mangler ved fellesarealer.