Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 1 apr 2015

Torsdag 30. April settes det ut to containere i indre gårdsrom som vi beboere kan benytte.

Vi håper flest mulig benytter anledningen til å kvitte seg med ting – også i bodområdene.

Vennligst ikke sett noe på utsiden av containeren . Det er avtalt at de skal erstattet med nye dersom de fylles opp.

Nærmeste miljøstasjon ligger i Sofienbergparken og farlig avfall må kildesorteres på vanlig måte:

Maling, små el-apparater, plantevernmidler, batteri, lyspærer, lysstoffrør, rengjøringsmidler, bilprodukter, løsemidler, spraybokser mm.; se Renovasjonetaten.no for nærmere info.

DET KOSTER BÅDE MIJØET OG OSS (DYRE GEBYRER) NÅR ENKELTE IKKE BRYR SEG MED Å KILDESORTERE.

Mvh

Styret RPV