Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 5 okt 2014

Til eiere av parkeringsplass i Ringnes Park Vest

Vi i styre ønsker å foreta en undersøkelse blant eiere av parkeringsplass om hvor mange som ønsker strømuttak beregnet for elbil på sin parkeringsplass.

Vi vil ut i fra respons vurdere videre arbeid med dette.

For mere info se:

www.elbil.no

www.elbil.no/elbilforeningen/prosjekter/borettslag

www.ladestasjoner.no

De som er interessert sender en mail til styret(at)ringnesparkvest.no innen 15.11.14

Vennligst noterer navn, seksjonsnummer, telefonnr., e-post adresse og (NB) BILPLASSNUMMER

V i minner også om egenadministrasjon av kjøp, salg eller leie av garasje på RPVs hjemmeside:

Nå kan du selv utføre egenadministrasjon av kjøp, salg eller leie av garasje på RPVs hjemmeside.

Alle avtaler og vilkår rundt dette skjer direkte mellom selger/utleier og kjøper/leietaker. Styret har ikke noe ansvar i denne forbindelse.

Ved utleie skal dette også meldes styret for registrering. Nærmere info om dette finner du på www.ringnesparkvest.no

Minner også om årlig renhold av garasje i april/mai :

Tidspunkt blir varlset på hjemmesiden www.ringnesparkvest.no

Med vennlig hilsen

Styret RPV