Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 3 mai 2015

Svar på spørsmål som ble stilt på sameiermøte 2015

Det er i budsjett for 2015 budsjettert med kr 800 000 i viderefakturering av fjernvarme til næring.

Mvh

Styret