Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 13 jul 2015

Styret ønsker å minne om noen aktuelle forhold med hensyn til HMS

Grunnet brannfare og sjenanse for naboer minner styret om at det ikke er tillatt å benytte kull- og engangsgrill på takterrassen eller balkonger. Det er heller ikke tillatt å benytte engangsgrill på plen i indre gårdsrom da dette lager stygge merker på plenen. I tillegg kan de ikke kastes i våre søppelcontainere, ref. regler om kildesortering i Oslo.

Det er strengt forbudt å kaste sigaretter eller andre gjenstander ut fra leilighet, terrasse, balkong eller andre deler av bygget siden dette medfører stor risiko for brann, skade på mennesker eller skade på andres eiendom.

Observerer du hvem som setter fra seg søppel eller gjenstander i fellesområdene, gi beskjed. Vi fakturerer gjerne «syndere» utgiftene vi har i forbindelse med dette, slik at vi andre slipper å betale for deres søppel.

Husk å fjern gjenstander i fellesområdene (rømningsvei og brannfare). Ps. Arbeidet med oppskuring og boning starter 27. juli.

Se hjemmeside for retningslinjer for solskjerming og skjerming av balkonger samt evt. kontaktinformasjon til aktuelle leverandører.

Bomiljøvakthold av Securitas tlf: 22 97 10 70 (døgnbemannet)

- Vekteren kan tilkalles ved for eksempel husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller følelsen av utrygghet.

- Send gjerne en e-post til styret i tillegg: styret@ringnesparkvest.no.

- Ring politiet ved mistanke om alvorlig kriminalitet.

God sommer!

mvh

Styret RPV