Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 28 sep 2014

Søppelhåndtering i sameiet - tenk miljø og økonomi

Beboerne i RPV er ikke nok flinke til å sortere søppel og det blir plasser møbler og annet skrot i våre søppelrom og på vårt fellesareal.

Vi har høye utgifter med bortkjøring av møbler, søppel og annet spesialavfall som skal leveres på egne leveringssteder. Oslo Kommune vurderer å gi sameie gebyrer for dårlig kildesortering.

Dette kan fører til vesentlige økning av våre felleskostnader som selvfølgelig alle må betale for.

Styret deler i disse dager ut skriv på døra med et «tydelig» budskap, og blå og grønne poser til samtlige husstander i RPV.

Vi henstiller derfor alle til felles innsats for riktig kildesortering og ansvar for bortkjøring av eget skrot.

TENK MILJØ OG ØKONOMI!

Mvh

Styret