Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 15 okt 2015

Sommer og vinter pris for leie av garasje plass for MC/Moped - muligheter for «fryseperiode».

Prisen for leie av plass for MC/moped i vinterhalvåret (oktober – mars) vil være på kr. 300,- pr. måned.

Prisen for leie av plass i sommerhalvåret (april – september) vil være kr. 600,- pr. måned.

Det er i tillegg muligheter for frys av leieforhold i perioder om en ønsker å sette sykkelen vekk for vinterlagring.

Ved utleie til de som ikke bor eller eier i RPV vil det komme et noe høyere administrasjonsgebyr i tillegg.

Vi har pr. dags dato 9 plasser for MC/Moped. Flere av disse er allerde utleid.

Seksjonseier vil bli prioritet foran leietagere i RPV – som igjen vil bli prioritet foran de som ikke eier eller bor i vårt boligsameie.

Ønsker du å leie garasjeplass for MC/Moped – ta derfor kontakt med styret for nærme info på e-post: styret(at)ringnesparkvest.no

Fint om du oppgir kontaktinfo:

Hva ønsker du å leie:

Navn:

Eier/Leietager/Andre:

Adresse:

Seksjonsnr.:

Leilighetnr.:

Telefon nr.:

E-post:

Reg.nr. på kjøretøy.

Mvh

Styret