Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 16 sep 2014

Søknad om skjenkebevilling for Påfyll Cafè(vedlegg rettet)

Styret i RPV velger å ikke ta noe part hverken for eller mot i denne saken.

Beboere i sameiet kan på egen initiativ uttale seg før saken behandles av bydelens Kultur og nærmiljøkomitè. De som har meninger oppfordres til å gjøre dette.

Klikk her for å lese brevet fra kommunen samt få kontaktinfo