Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 16 nov 2015

SATS ELIXIA RPV INFORMERER VEDØRENDE OPPUSSING.

Da har vi fått dato på når vi begynner å stenge noen avdelinger, for å få gjort unna arbeid i de aktuelle områdene.

Vi stenger sykkelsalen mellom 21.november og 30. november for å legge nytt gulv, male og få opp nye høyttalere. Vi setter inn ekstra running timer i denne perioden.

Fom 1. desember til og med 10. desember (mulig vi åpner litt før), stenger kondisjonsavdelingen, da vi skal legge nytt gulv der og inn med noe nytt kondisjonsutstyr.

7. desember så stenger barnepass for en liten periode (vet ikke eksakt hvor mange dager ennå-kommer tilbake med dato). Her skal vi rive en vegg, male og nytt interiør og leker skal inn.

Mvh

SATS ELIXIA

Elixia Ringnes Park

Sannergata 6b

NO-0557 Oslo, NORWAY

www.satselixia.no