Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 18 mai 2015

Ringnes Park FUS barnehage oppgraderer utelekeplassen sin i disse dager - Adgang forbudt.

Vi ber om at utelekeplassen ikke benyttes i denne perioden både på grunn av sikkerhet og for at gummidekket som legges på store deler av plassen ikke må gås på mens det tørker!

Vi ber dere respekterer dette og at dere passer på at barna som leker ute på ettermiddager og kvelder ikke bruker utelekeplassen vår i denne perioden!

Med vennlig hilsen

Annette Ekeberg

Daglig leder i Ringnes Park FUS barnehage