Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 26 aug 2014

Postkassetyveri - All post på ett sted https://www.digipost.no/

I forbindelse med flere postkassetyveri i RPV vil styret se på tiltak som kan gjøres for å evt. sikre disse bedre.

Det er imidlertid flere og flere som går over til digitale postkasser – noe som også kan reduserer problemet.

I Digipost kan du motta alle typer post digitalt fra bedrifter, personer og offentlige virksomheter.

Forsikring - Lønnsslipp - Faktura - Helsepapirer - Attester - Årsoppgave

For mer info se: https://www.digipost.no/

Mvh

Styret