Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 9 jul 2013

Påminnelse om aktuelle forhold med hensyn til HMS

⦁    Hensynet til øvrige beboere.
Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal være ro mellom kl 23:00 og 07:00 på virkedager, ellers fra kl 23:00 til 09:00. Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og vinduer og dører bør holdes lukket.
Bomiljøvakthold av Securitas tlf: 22 97 10 70
Vekteren kan tilkalles ved for eksempel husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller følelsen av utrygghet.
⦁    Grunnet brannfare og sjenanse for naboer minner styret om at det ikke er tillatt å benytte kull- og engangsgrill på takterrassen eller balkonger.
⦁    Det er strengt forbudt å kaste sigaretter eller andre gjenstander ut fra leilighet, terrasse, balkong eller andre deler av bygget siden dette medfører stor risiko for brann, skade på mennesker eller skade på andres eiendom.
⦁    Ganger som fører inn til leiligheter er en del av fellesarealet i en bygning. På fellesarealer skal det som utgangspunkt ikke plasseres brennbart materiale eller objekter som kan hindre rømming.
⦁    Branndørene skal dessuten alltid være lukket, da disse har en viktig funksjon for å hindre røykspredning ut i trappeløpet ved en brann.
⦁    Detektorer i brannalarmer må ikke demonteres uten å varsle vaktmester da dette vil gi feilmeldinger og utgjør en sikkerhetsrisiko for hele sameiet.