Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 24 jan 2016

Ordinært sameiermøte 25. 4. 2016.

Til seksjonseierne i Ringnes Park Vest Sameie

Ordinært sameiermøte 2016

Det vises til eierseksjonslovens § 33: ”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

Ringnes Park Vest Sameie vil avholde ordinært sameiermøte

25. 4. 2016.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest

26. februar

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at

- det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet

- forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styreleder i Ringnes Park Vest Sameie

Marianne Husum

Thorvald Meyers Gate 8

0555 Oslo

Eller

styret(at)ringnesparkvest.no