Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 3 jul 2015

Oppskuring og boning i fellesferien- alle gjenstander må fjernes i fellesområder (for alltid)

Oppskuring og boning vil som tidligere varslet bli foretatt i fellesferien. Det er planlagt oppstart i månedsskifte juli/august.

Det er som så mange ganger tidligere informert om, ikke tillatt å oppbevare gjenstander i fellesområdene.

Vi ber alle om å fjerne alle gjenstander - sko, skoskap, sykler etc- i fellesområder slik at arbeidet med oppskuring/boning kan utføres i alle kriker og kroker.

Og ikke minst at lovpålagte brannforskrifter (pga. brannfare og rømningsvei) blir overholdt i RPV.

Det er alle beboeres ansvar å bidra til et godt og trygt bomiljø.

Styret har ansvar for å håndheve regler/vedteker i RPV, og gjør oppmerksom på at brudd på disse vil kunne føre til konsekvenser for den enkeltes bo og eierforhold.

mvh

Styret